KoszykTwój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Program patnerski
Sprzedawca zwolniony z VAT

Darmowa wysyłka od 99,00 złotych
01
0
Promocja dnia
Promocja -10%157-5 Sukienka MARTA z koronką - CHABROWA-1

? Sukienka Marta z koronką - chabrowa (157-5)

197,75 zł177,00 zł / szt.
Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 197,75 zł
Promocja -10%157-4 Sukienka MARTA z koronką - PASTELOWY RÓŻ-1

? Sukienka Marta z koronką - pastelowy róż (157-4)

197,75 zł177,00 zł / szt.
Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 206,19 zł
Promocja -19%13-85 Sukienka sportowa - okrągłe LIŚCIE + KHAKI-3

? Sukienka sportowa - okrągłe liście + khaki (13-85)

117,99 zł95,99 zł / szt.
Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 117,99 zł
Promocja -11%114-10 Rozkloszowana sukienka - dekolt w kształcie serca - ZIELEŃ BUTELKOWA-1

? Sukienka rozkloszowana - dekolt w kształcie serca - zieleń butelkowa (114-10)

192,39 zł170,39 zł / szt.
Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 192,39 zł
Kontakt
Cennik
Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

Program patnerski

Zasady Programu Partnerskiego

Organizator – sklep fajnysklepik.pl (zwanego dalej: „sklepem internetowym”) prowadzony przez Fajny Sklepik Jolanta Salamon z siedzibą, ul. płk. Jana Kilińskiego 158,
                    92-322 Łódź NIP: 8331037490, adres poczty elektronicznej: sklep@skleplodz.pl , numer telefonu kontaktowego: (+48) 500 502 663 (opłata według cennika                     właściwego operatora).

Uczestnik – konsument, osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, przystępujący do Programu                     Partnerskiego z zachowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

Osoba polecona – nowy Klient sklepu internetowego, który posiada zdolność prawną do zawarcia umowy kupna – sprzedaży z organizatorem i nigdy wcześniej tej umowy                     kupna – sprzedaży z organizatorem nie zawierał.

Konto Klienta – oznacza usługę elektroniczną pozwalającą na korzystanie przez Klienta z funkcjonalności/usług, oznaczony indywidualnym loginem i hasłem podanym przez                     Klienta (uzyskując w ten sposób dostęp do konta). Klient loguje się na swoje konto po dokonaniu rejestracji w sklepie internetowym. Konto umożliwia
                    przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta, daje dostęp do historii zamówień, szczegółów wysyłki produktów, oraz innych usług udostępnianych                            przez sprzedawcę.

Indywidualny kod polecający – unikalny kod generowany przez organizatora dostępny w panel Klienta. Kod polecający uprawnia Uczestnika do otrzymania prowizji w
                   wysokości 5% od zakupu dokonanego z jego wykorzystaniem na warunkach określonych w Regulaminie.

 1. Udział w programie partnerskim może wziąć osoba fizyczna, Konsument, który ukończył co najmniej 18 rok życia.
 2. Konsument przystępujący do programu partnerskiego musi założyć własne konto Klienta na stronie sklepu
 3. Podczas rejestracji konta Klienta należy podać swoje prawdziwe dane. Za błędne dane organizator programu nie odpowiada.
 4. Udział w programie partnerskim jest dobrowolny. Organizator nie wymaga i nie pobiera z tego tytułu żadnych opłat.
 5. Indywidualny link partnerski jest dostępny w panelu Klienta. 

Zasady gromadzenia i wypłat zgromadzonych środków.

 1. W ramach programu partnerskiego Uczestnik gromadzi na swoim koncie wartości odpowiadające polskim złotym w tzw. „punkty” ich monetarna wartość sumuje się na                koncie uczestnika programu partnerskiego.
 2. Po spełnieniu wszystkich warunków zawartych w §1, przypisywana będzie każdorazowo prowizja w wysokości 5% wartości zrealizowanego zamówienia, wynikająca z tytułu
      dokonania zakupu z wykorzystaniem indywidualnego kodu polecającego.
 3. Wartość zamówienia wyliczana jest od kwoty kupionych produktów i nie dotyczy to innych pozycji, w tym kosztów wysyłki, nie uwzględnia nadanych dla zamówienia rabatów.
 4. Zamówienie musi być dokonane przez osobę poleconą, przez Uczestnika programu partnerskiego za pomocą indywidualnego linku.
 5. Prowizja naliczana jest wyłącznie od zamówień złożonych przez osobę poleconą.
 6. O złożeniu każdego takiego zamówienia Uczestnik programu partnerskiego zostanie poinformowany e-mailem.
 7. Po realizacji zamówienia Uczestnik otrzyma informację o przekazaniu środków na własne konto. Stan swojego konta można sprawdzać kontaktując się z Organizatorem w
      wiadomości e-mail.
 8. Realizacja zamówienia obejmuje czas niezbędny do realizacji zamówienia, okres przygotowania i wysyłki produktów, oraz okres 14 dni od otrzymania przesyłki przez
      Kupującego z polecenia.
 9. Za zamówienia zrealizowane nie uznaje się zamówień nieopłaconych, zwróconych, anulowanych, fałszywych, nieodebranych lub niezrealizowanych z innych przyczyn.
      Oznacza to, iż w przypadku anulowania, w tym zwrócenia zamówienia, punkty nie są przyznawane.
 10. Kwotę zebraną w ramach programu partnerskiego można wyłącznie wykorzystać składając zamówienie w sklepie internetowym na stronie sklepu
 11. Zebrane środki można wykorzystać przy zamówieniach o wartości całego zgromadzonego kredytu, z zastrzeżeniem że cena nabytego produktu nie może być niższa niż           1zł, lub wykorzystując go jako częściowy rabat od wartości zamówienia.
 12. Zebrane środki nie są wypłacane w formie przelewu lub wypłaty gotówkowej.
 13. Uczestnik nie może wykorzystywać swojego indywidualnego kodu polecającego przy dokonywaniu własnych zakupów w sklepie internetowym organizatora.

Obowiązki organizatora, oraz Uczestnika programu partnerskiego

 1. Uczestnik zobowiązany jest powiadamiać każdorazowo organizatora o zmianie danych, które podał podczas rejestracji konta klienckiego.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od uczestnictwa w programie partnerskim. Może tego dokonać w każdej chwili, nie tracąc uzyskanych środków zgodnie z § 2.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób, formę oraz treści za pomocą, których Uczestnik komunikuje informacje o Organizatorze i realizowanym przez niego
      programie partnerskim.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag i sugestii Uczestnikowi co do formy, charakteru zamieszczanych przez niego treści, które w opinii Organizatora mogą
      szkodzić jego wizerunkowi i dobremu imieniu lub/i będą niezgodne z obowiązującym prawem. W takiej sytuacji organizator ma prawo żądać usunięcia takich treści w trybie
      natychmiastowym.
 5. Naruszenie warunków regulaminu programu partnerskiego skutkuje zerwaniem umowy w trybie natychmiastowym.
 6. Organizator nie wyraża zgody na nakłanianie do zakupów za pośrednictwem innych środków w nieprzeznaczonych do tego kanałach elektronicznych. Dotyczy to także
      wykorzystywania środków niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Uczestnik zobowiązany jest opierać swoją rekomendację na informacjach prawdziwych, zgodnych z ofertą Organizatora.

Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do programu partnerskiego równoznaczne jest z akceptacją jego zasad  z zachowaniem jego wszystkich postanowień.
 2. O zmianach w regulaminie, oraz zmianach w programie partnerskim organizator będzie informował Uczestników za pomocą korespondencji elektronicznej.
 3. Strony postanawiają, że wszelkie informacje dotyczące realizacji, oraz treści programu partnerskiego będą traktowane jako poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 4. Przeniesienie całości lub części praw albo obowiązków wynikających z w/w regulaminu przez jedną ze Stron na osoby trzecie wymaga zgody drugiej Strony wyrażonej na
      piśmie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. W przypadku ewentualnych sporów Strony dążyć będą do rozstrzygnięć
      polubownych. Jeżeli jakikolwiek spór, kontrowersja lub różnica nie zostaną rozwiązane polubownie w ciągu 30 dni od daty pisemnego zawiadomienia wystosowanego przez
      jedną Stronę Stronie drugiej, kwestia zostanie ostatecznie rozstrzygnięta przez odpowiedni Sąd powszechny.

Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
FIRMA